Van harte welkom in onze vakantiewoning.
Bij bevestiging van reservering en betaling van het voorschot, aanvaardt de huurder automatisch de huurvoorwaarden en het huisreglement.
Graag vragen wij U dit aandachtig door te lezen en de regels te respecteren.

Wij wensen U een prettig verblijf toe.

RESERVERING

 1. Je reservatie is pas definitief na betaling van het voorschot van 50% van de huurprijs. De verhuurder behoudt zich het recht om een aanvraag of reservatie te weigeren of te annuleren, mits terugbetaling voorschot, indien hij meent dat de verhuring niet overeenstemt met de functie van de vakantiewoning zoals deze werd beschreven.
  Ook tijdens de verhuurperiode kan de toegang geweigerd worden aan de huurder als het gebruik niet overeenstemt met de functie, als de verhuurder meent dat de huurvoorwaarden worden geschonden door de huurder of als er ongepast gedrag of overlast wordt vastgesteld. Bij het vroegtijdig al dan niet gedwongen verlaten van de vakantiewoning, zal de volledige huurprijs worden aangerekend.
 2. Een verblijf kan geannuleerd worden tot 1 maand voor aanvang huurperiode, dit met volledige terugbetaling van het betaalde bedrag.
  Bij een annulering op minder dan één maand voor de voorziene aankomstdatum, wordt de volledige huurprijs in rekening gebracht.
  Slechts dringende redenen kunnen aanleiding geven tot annuleren van de boeking, dit ter beoordeling van de verhuurder. De huurder dient zelf voor een eventuele annuleringsverzekering te zorgen.
 3. De huurder is ertoe gehouden het saldo van de huursom te betalen ten laatste 30 dagen voor aanvang van de huurovereenkomst. Indien de verhuurder de betaling niet heeft ontvangen binnen deze termijn, zal het contract van rechtswege als ontbonden worden beschouwd en zal de verhuurder het recht hebben om de vakantiewoning voor de betrokken periode onmiddellijk opnieuw te huur te stellen.
 4. De waarborg som van 500 € dient te worden voldaan uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode, samen met het saldo van de huurprijs. De waarborg wordt 14 dagen na het verblijf terug gestort na verrekening van eventueel verbruikte dranken, en indien dit zou voorvallen, de vergoeding van de aangebrachte schade.
 5. De huurder krijgt een cijfercode waarmee hij de toegang krijgt tot de sleutel van de woning en dit gedurende het gehele verblijf. Bij het uitchecken dient deze sleutel op de daartoe voorziene plaats terug te worden geplaatst. Bij het verlies van deze sleutel wordt een kost van 50 € aangerekend.
  De standaard inchecktijd is 16u, uitchecken ten laatste om 10u of 16u afhankelijk van gekozen periode.

INRICHTING

 1. Ter hoogte van de brievenbus met zicht op de oprit is een camera geplaatst ter controle.
 2. De vakantiewoning heeft 6 vaste slaapplaatsen. Omwille van veiligheidsredenen mogen er niet meer dan 6 personen op hetzelfde moment in de woning verblijven.
 3. Alle voorwerpen aanwezig in de woning, blijven eigendom van de verhuurder.
 4. De woning kan niet onderverhuurd worden. Als U de woning voor een bepaalde periode huurt, wordt er veronderstelt dat U met dezelfde personen en gedurende de gehele periode gebruik maakt van de woning.
  Een vakantieperiode opsplitsen met een tweede groep wordt niet toegelaten, zeker niet zonder voorafgaand overleg met de uitbaters.
 5. De huurder blijft verantwoordelijk voor de vakantiewoning tijdens het verblijf en dient zijn medebewoners op de hoogte te brengen van deze regels.
 6. De eigenaar kan op ieder ogenblik zijn eigendom betreden om nazicht te doen van de woning, uiteraard is de eigenaar verplicht de privacy van de huurders te respecteren.
 7. Gelieve de meubels niet te verplaatsen binnen de woning alsook niet naar buiten of omgekeerd. Er is voldoende voorzien om op elke plaats te genieten zonder een volledige verhuis uit te voeren van ons meubilair.
 8. Beschermende tafellakens dienen te blijven liggen op de eettafels.
 9. Ovens, koelkast, diepvries, barbecue,.. worden door de huurder netjes en gereinigd achtergelaten.
 10. Controleer of u uw meegebrachte voedingswaren opgeruimd heeft of meegenomen.
 11. Gelieve alle afwas proper af te spoelen vooraleer U deze in de vaatwasmachine steekt, graag ook alles afgewassen op de juiste plaats terug te plaatsen.
 12. Om redenen van brandveiligheid en ook om onaangename geurtjes te vermijden binnenin de vakantiewoning voor de volgende gasten, wordt geen fun cooking toegestaan binnen de vakantiewoning (BBQ, gourmet, fondue, steengrill,…).
  Uiteraard kan er op het terras wel gebruik gemaakt worden van de BBQ.
  Gelieve de BBQ enkel buiten te gebruiken en niet onder het overdekt terras.
 13. De berging op het eerste verdiep en het tuinhuis zijn afgesloten ruimtes, deze dienen voor privé gebruik, gelieve deze dan ook niet te proberen openen.
 14. U kan gebruik maken van alle zaken die in de vakantiewoning aanwezig zijn, wij vragen U wel alles na gebruik terug te plaatsen op dezelfde plaats.
 15. Er is draadloos internet aanwezig in de woning, indien een abnormaal verbruik wordt vastgesteld worden de kosten hiervan afgetrokken van de waarborg. Al het internet verkeer wordt geregistreerd op ons IP adres, illegaal downloaden is verboden.
 16. Gelieve het linnengoed waarmee de bedden zijn opgemaakt te gebruiken, mocht U dit nalaten zullen de reinigingskosten (van de donsdekens) in rekening worden gebracht. Indien U tijdens het verblijf deze wenst te verversen door omstandigheden, gelieve ons te contacteren.
 17. Mogen wij vragen geen vreemde voorwerpen in het toilet te gooien (maandverbanden, tampons, … ), daarvoor zijn vuilbakjes voorzien.
 18. Wij zorgen voor een kraaknette vakantiewoning bij aankomst, wij verwachten dan ook dat het huis netjes (bezemschoon) achtergelaten wordt bij vertrek. Wanneer er extra schoonmaakwerk is zal dit verrekend worden via de waarborg.

DENK AAN ONZE PLANEET

 1. Gelieve als een goede huismoeder of huisvader om te gaan met elektriciteit, water en centrale verwarming. Graag het water niet onnodig te laten lopen, alsook de verwarming niet onnodig op de hoogte stand te plaatsen,…
  Indien wij een extreem hoog elektriciteitsverbruik waarnemen zal dit in rekening gebracht worden.
 2. Denk eraan om de vakantiewoning af en toe te verluchten maar bij vertrek de ramen en deuren steeds zorgvuldig te sluiten en de centrale verwarming op “weg” te plaatsen.
 3. Milieubewust omgaan met afval is een mooie eigenschap, U kan alle afval sorteren aan de brievenbus. Hierop staat aangeduid waar U wat kan sorteren.

LEEFREGELS

 1. Het is ten strengste verboden om te roken in de vakantiewoning. Indien U buiten rookt gelieve de peukjes in de daarvoor voorziene asbak buiten te gooien.
 2. Huisdieren zijn niet toegelaten.
 3. Respecteer de aanplantingen in de tuin, stook geen vuurtjes, het opzetten van tenten, windschermen is ten strengste verboden.
 4. De vakantiewoning is bedoelt voor een gezellig samen zijn met familie of vrienden. Feestjes worden niet toegestaan en de woning wordt ook niet verhuurd voor vrijgezellenfeestjes.
 5. Rust en stilte zijn belangrijke aspecten die wij willen garanderen ten opzichte van de buren.
  De huurder verklaart zich akkoord om geen enkele vorm van geluidsoverlast te veroorzaken (luide muziek, luidruchtigheid, onaangepast gedrag,…).
  Uiterlijk om 22u dient buiten de volledige stilte gerespecteerd te worden en moeten de ramen en deuren van de vakantiewoning gesloten zijn.
  Nachtlawaai kan beboet worden op grond van het politiereglement.
 6. De eigenaars zijn gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit zonder de terugbetaling van de gestorte huurwaarborgen.

BRANDVEILIGHEID EN NOODPROCEDURES

 1. Op elk verdiep is er een afdruk van de plattegrond aanwezig waarop de noodverlichting, branddetectie, brandblusapparaten en nooduitgangen op staan vermeld.
 2. In de wasruimte is tevens een EHBO koffer voorzien.
 3. Eigen elektrische toestellen moeten technisch in orde zijn en mogen de elektrische installatie niet overbelasten.
 4. Het bewaren en ontsteken van vuurwerk is ten strengste verboden!
 5. Kaarsen ontsteken in de woning is enkel toegelaten in de houders die wij hebben voorzien.
 6. Nuttige telefoonnummers vindt U onderaan dit regelement.

SCHADE

 1. Niemand zal moedwillig iets beschadigen in de woning, toch kan het iedereen overkomen. Wij appreciëren het dan ook dat U ons zo snel mogelijk eventuele schade meldt.
  Het huis wordt op gebreken en ontbrekende zaken gecontroleerd voordat nieuwe gasten arriveren.
 2. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de veroorzaakte breuk of schade aan de vakantiewoning, zowel wat betreft de onroerende inrichting als de losse inboedel (binnen en buiten). Alle kosten ten gevolgde van herstellingen of vervangingen zijn betaalbaar op het einde van het verblijf, hetzij via verrekening bij de terugbetaling van de waarborg, hetzij via een bijkomende betaling binnen de 8 dagen indien de waarborg onvoldoende blijkt om de aangerichte schade te vergoeden.
 3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor eventuele lichamelijke ongevallen in of buiten de woning, alsook niet voor diefstal, verlies of schade tijdens of ten gevolge van uw verblijf in ons vakantiehuis. Er werd een alarmsysteem voorzien waarvan U gebruik kan maken wanneer U er een dagje op uit trekt.

Eventuele geschillen voorvloeiend uit het bestaand, de interpretatie of de uitvoering ervan, welke niet in der minne kunnen geregeld worden, zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Brugge.
Onze bestanden vallen onder de GDPR wetgeving, uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze vakantiewoning.

INFORMATIE EN GEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKEN:

Deblauwe Stijn – Van Overbeke Anneleen
Kerkstraat 64
8340 Damme
Anneleen: 0494 58 67 20
Stijn: 0478 36 89 41